Tokiko ekonomia

Baztango egitura sozioekonomikoa konplexua eta orotarikoa da. Nolanahi ere, bailara barnean ematen diren jarduera ekonomikoen artean ageriko elkar-ekintza sarea dago, lurraldearekin estuki lotua.